Користувальницька угода на користування Порталом REPXPERT

Ці положення і умови (далі – «Угода») Шеффлер Аутомотів Афтермаркет ГмбХ і Ко.КГ, Пауль-Ерліх-Штр., 21, D-63225 Ланген (далі – «Шеффлер») регулюють правові відносини (далі – «користувальницькі вілносини») між Шеффлер і будь-якими фізичними або юридичними особами (далі – «Користувач») про використання послуг, пропонованих Шеффлер у мережі Інтернет за адресою www.repxpert.ua.

Перед використанням порталу Користувач повинен уважно прочитати цю Угоду. Подальше використання Порталу означає згоду Користувача з цією Угодою. Додатково така згода підтверджується натисканням кнопки «Я прочитав і прийняв умови Угоди» у ході процедури реєстрації. Користувач цим погоджується із застосуванням умов Угоди до користувальницьких відносин між ним і Шеффлер в частині, що стосується користування Порталом REPXPERT, а також послуг, доступних на сайті в мережі Інтернет за адресою www.repxpert.ua. Ця Угода є відкритою для доступу за адресою: www.repxpert.ua.

§ 1 Портал Schaeffler REPXPERT

1. Портал REPXPERT Шеффлер, що розташований за адресою www.repxpert.ua (далі – «Портал»), являє собою розташовану і пропоновану по мережі Інтернет послугу Шеффлер, яка надає залежно від відповідної групи користувачів доступ до базової і комплексної технічної і комерційної інформації та інших послуг для зареєстрованих Користувачів. Залежно від типу реєстрації Портал надає відповідний доступ до технічної і комерційної інформації, яка також може бути надана третім особам (далі – «Партнери порталу»). У зв'язку з цим зареєстрованим Користувачам надаються за допомогою пропонованих послуг актуалізована базова інформація, опис продукції, допомога в проведенні діагностики і консультації щодо ремонту, доступ до технічної документації, включно інструкції з установлення, діючі тарифи на послуги і плани проведення технічного огляду усіх існуючих на ринку автотранспортних засобів, каталоги запчастин автотранспортних засобів TecAlliance GmbH, а також інша спеціалізована інформація і підтримка в роботі автосервісів і можливість участі в житті онлайн співтовариства (далі – «Послуги»).

Доступ до Послуг надається Користувачеві після реєстрації на Порталі в мережі Інтернет у так званій «сторінці реєстрації». Фактичний об'єм Послуг може змінюватися залежно від різних груп користувачів і може бути скорочений або доповнений Шеффлер у будь-який час. Користувач не має права вимагати збереження будь-яких окремих індивідуальних Послуг.


§ 2 Авторизований Користувач і Реєстрація

1. Під час реєстрації на Порталі Користувач зобов'язаний вказати рід діяльності компанії для визначення типу його реєстрації (наприклад, автосервіс (з обмеженим об'ємом продажів кінцевому користувачеві), дистриб'ютор (які продають тільки запчастини без автосервісу, далі – дилери запчастин), освітні установи, співробітники компаній Шеффлер), і зможе підтвердити цю інформацію у будь-який момент. Шеффлер може відмовити в реєстрації, попросити підтвердити рід діяльності або змінити тип реєстрації користувача в групі користувачів. Крім того, Шеффлер залишає за собою право змінити кількість і опис типів Користувачів.

2. Будь-яке використання послуг або інформації порталу підлягає обов'язковій попередній реєстрації на Порталі. Будь-яка реєстрація на порталі має бути здійснена у відповідному розділі Порталу, в мережі Інтернет. Успішне завершення реєстрації означає, що ця Угода («Користувальницька угода») набрала чинності.

3. Використання Послуг Порталу, як правило, надається безкоштовно. Доступ до закритих розділів Порталу, у тому числі до окремих, спеціальних інструкцій щодо ремонту TecAlliance GmbH, доступних через каталоги автомобільних запчастин, здійснюється відповідно до типу реєстрації Користувача і оплачується бонусними балами відповідно до Правил участі у бонусній програмі, які наведені у кінці цієї Угоди. Шеффлер має право 

включати нові послуги, пропоновані на Порталі, надаючи доступ до них тільки на підставі оплати бонусними балами, або міняти параметри доступу до існуючих послуг, оплачуваних бонусними балами .

4. Користувач зобов'язується надати повну, правильну інформацію про себе і свою компанію при реєстрації, включно: ПІБ Користувача, назву компанії, фактичну адресу (а не адресу абонентської скриньки), номер телефону для уточнення інформації, пов'язаної з участю Користувача і умовами договору, адресу електронної пошти, а також, залежно від типу реєстрації, підтвердження державної реєстрації компанії. Будь-яка реєстрація компанії або партнера можлива тільки відповідальною особою, що має усі повноваження для здійснення цієї дії. Впродовж усього терміну дії Користувальницької угоди Користувач зобов'язаний забезпечувати актуальність наданої Шеффлер інформації, і зобов'язується негайно повідомити Шеффлер про зміну адреси електронної пошти, або внести в Профіль Користувача відповідні дані самостійно на порталі REPEXPERT.

Шеффлер залишає за собою право у будь-який момент часу після реєстрації вимагати від відповідного Користувача надання достатніх доказів достовірності будь-якої наданої інформації, приміром, при реєстрації в якості автосервісу і дилера автозапчастин необхідно надати підтвердження повноважень відповідальної особи, що діє як представник підприємства, а відокремленому або інтегрованому підрозділу буде необхідно надати підтвердження реєстрації головного підприємства. У разі відмови Користувача надати докази або підозри Шеффлер щодо невідповідності інформації дійсності, Шеффлер має право анулювати реєстрацію.

5. Під час реєстрації для доступу до закритих областей Порталу Користувач повинен вказати адресу електронної пошти і пароль для доступу до Послуг. 
Користувач несе відповідальність за збереження даних доступу і зобов'язується використовувати їх тільки для доступу до Послуг Порталу. Будь-яке надання даних доступу третім особам заборонено.
Застосовано до автосервісів, дилерів автозапчастин або навчальних закладів, Користувач несе відповідальність за виконання цих зобов'язань про забезпечення належного захисту і конфіденційності. Якщо з будь-якої причини дані доступу стають відомими третім особам, то Користувач зобов'язаний негайно змінити пароль і негайно повідомити Шеффлер про кожен такий інцидент.

§ 3 Утримання Порталу і захист власності

1. Шеффлер надає інформацію у відкритих і закритих розділах Порталу. Публікована інформація може бути змінена, не має юридичної сили і не надає будь-яких прав вимоги відносно повноти такої інформації (див. §1 Угоди).

2. Шеффлер має право встановлювати додаткові умови використання окремих областей, матеріалів і послуг, пропонованих на закритих розділах Порталу, що визначають тип реєстрації Користувача, надання додаткової інформації і/або згоду з додатковими умовами. Якщо такі зміни зачіпають послуги, пропоновані Шеффлер, то користування такими послугами може бути сплачене виключно бонусними балами (див. § 2 п. 3, абз. 2 Угоди) відповідно до § 10 цієї Угоди.

3. Шеффлер повідомляє, що працездатність Порталу залежить від доступних технічних засобів і можливостей в наданні Послуги Шеффлер. На додаток доступність Порталу регулюється положеннями § 6 п. 2 цієї Угоди.

4. Шеффлер повідомляє про те, що усі матеріали, розміщені на Порталі, захищені авторськими та іншими правами Шеффлер. Будь-яке копіювання, зміна, поширення або зберігання текстів, зображень, фотографій, інших текстових, графічних або відеоматеріалів, окрім того, що вимагаються для простого перегляду або кешування вмісту Користувачем для власних цілей Користувача, потребує попереднього письмового дозволу від Шеффлер і/або відповідних Партнерів Порталу Шеффлер.

5. Шеффлер цим повідомляє про те, що вміст Порталу містить захищені товарні знаки, назви та інші логотипи. Будь-яке використання цих матеріалів потребує попередньої письмової згоди Шеффлер і/або їх відповідного власника.

6. Окрім вищевикладеного, Шеффлер залишає за собою усі права на інтелектуальну власність Порталу.§ 4 Строк дії Угоди, Припинення дії Угоди і Блокування Користувача

1. Ця Угода укладається на невизначений строк.

2. Будь-яка зі сторін може розірвати Угоду, надіславши у будь-який момент письмове повідомлення, яке негайно набирає чинності, на info@repxpert.ua або за допомогою Порталу REPXPERT. Це положення не обмежує право на розірвання внаслідок порушення зобов'язань іншою стороною. 

3. Якщо Користувальницька угода буде розірвана однією зі сторін, Шеффлер може обмежити доступ Користувача до закритої частини Порталу при настанні дати розірвання Угоди. Ця умова не обмежує дійсність положень § 4 п. 4 Угоди.

4. Угода залишається чинною для урегулювання питань, пов'язаних з правовідносинами користувачів, що виникли після розірвання Угоди. У разі розірвання Угоди використання бонусних балів, що залишилися на рахунку Користувача на момент розірвання, здійснюватиметься відповідно до застосовних правил (див. Правила і Умови Бонусної Програми порталу).

§ 5 Припинення роботи Порталу

Шеффлер залишає за собою право у будь-який момент припинити роботу Порталу, таким чином розірвавши Користувальницькі угоди з усіма Користувачами.


§ 6 Зміст/Доступність

1. Цим положенням Шеффлер повідомляє, що інформація, розміщена на порталі, може бути надана Партнером Порталу або іншою третьою стороною. Шеффлер проявляє необхідну пильність при виборі таких Партнерів і третіх осіб, а також намагається перевіряти ще раз інформацію, надану цими третіми особами. Проте внаслідок різноманітності, кількості матеріалів, а також через постійне оновлення, Шеффлер не може перевірити ще раз усю інформацію, документацію і дані, що постачаються Партнерами Порталу Шеффлер. У зв'язку з цим Шеффлер не несе відповідальності за зміст і не несе відповідальності за наявність Послуг на Порталі. Це положення застосовується незалежно від того, хто є фактичним постачальником Послуг, Шеффлер або Партнер Порталу.
Користувач повідомлений, що Послуги  на Порталі надані у допоміжних цілях для розміщення інформації відносно сектора моторних транспортних засобів і не звільняють Користувача від обов'язків і відповідальності перевіряти ще раз дані і проявляти належну обачність.

2. Шеффлер не гарантує цілодобовий доступ Користувача до Порталу або безперебійну роботу Порталу. Зокрема, Шеффлер не повинен нести відповідальність за будь-які збої в доступі або роботі Порталу, особливо у випадках, коли такі збої сталися з причин, що не залежать від Шеффлер і/або виникли виключно в результаті дії обставин непереборної сили, і/або Шеффлер не несе відповідальності за збої в доступі.

§ 7 Зловживання доступом

Користувач несе відповідальність за будь-яке неправомірне використання Сервісів послуг Порталу або будь-які наслідки правових порушень відповідно до § 2 п 5. цієї Угоди, особливо в тих випадках, коли Користувач навмисно передав дані доступу третім особам, порушуючи положення § 2 п 5. Угоди.

§ 8 Відповідальність

1. Оскільки будь-яка інформація, програмне забезпечення або документація надаються безкоштовно, виключається будь-яка відповідальність за будь-який дефект або недоліки правового титулу відносно повноти, правильності, відсутності недоліків або відсутності інтелектуальних прав третіх осіб і/або можливості використання, за винятком випадків грубої необережності, умисних дій або обману.

2. Інформація на Порталі може містити специфікації або загальні описи технічних можливостей товарів, які можуть розрізнятися в окремих випадках (наприклад, через зміни в товарі). Тому в конкретних випадках необхідні характеристики товарів мають бути погоджені на момент купівлі.

3. Відповідальність Шеффлер за будь-які дефекти або недоліки правового титулу повинна відповідати положенням пунктів 8.1 і 8.2 цієї Угоди. Крім того, відповідно до цієї угоди будь-яка відповідальність Шеффлер виключається, якщо така відповідальність не є обов'язковою, як у випадку із Законом про відповідальність за якість продукції, умисними діями, грубою необережністю або настає в результаті завдання шкоди життю або здоров'ю з причин, пов'язаних з явно вираженими дефектами гарантії якості, введенням в оману при приховуванні дефекту або порушенням істотної договірної умови. Проте будь-які збитки за порушення істотних умов в результаті звичайної необережності мають бути обмежені типовим прогнозованим збитком у результаті порушення договору.

4. Шеффлер прагне забезпечити захист Порталу від вірусів, але він не може надати жодних гарантій того, що Портал не містить вірусів. Перед завантаженням будь-якої інформації, програмного забезпечення або документації Користувач повинен переконатися, що для забезпечення власного захисту, а також для запобігання потраплянню вірусів на Портал використовуються належні заходи безпеки і антивірусні програми.

5. Вищезгадані положення не є основою для перерозподілу тягаря доведення.

6. Оскільки вищезгадані положення передбачають виключення відповідальності Шеффлер, такі самі положення застосовуються відносно його структурних підрозділів, а також працівників, представників, субпідрядників і агентів Шеффлер, а також Партнерів Порталу

§ 9 Захист даних

Персональні дані Користувача, які запитуються, визначаються або отримуються у зв'язку з реєстрацією для використання і користування Порталом, обробляються Шеффлер відповідно до застосовних законів і положень про безпеку даних, копії яких можна побачити на веб-сторінці REPXPERT.

§ 10 Поправки і доповнення до загальних положень і умов Угоди

1. Шеффлер залишає за собою право відповідно до цього § 10 вносити поправки в Угоду без необхідності обґрунтування змін.

2. Шеффлер направляє Користувачеві електронною поштою змінений текст Угоди не менше ніж за два тижні до набрання поправками чинності. Якщо впродовж двох тижнів після отримання зміненого тексту Угоди Користувач не направляє письмового повідомлення або повідомлення на адресу електронної пошти із запереченнями проти нових умов Угоди, то поправки вважаються прийнятими.
Шеффлер зобов'язується окремо вказати Користувачеві на зміни, внесені в текст Угоди, що стосуються порядку і строків виконання зобов'язань і їх значення.
Якщо Користувач заперечує проти зміни Угоди, то він повинен перестати користуватися Порталом. При цьому усі подальші взаємовідносини між Шеффлер і Користувачем у зв'язку з наданням Сервісів будуть належним чином припинені відповідно до § 4 п. 2 Угоди, через чотири тижні починаючи з дати повідомлення про заперечення. Подальші наслідки такого припинення дії викладені в § 4 Угоди.

§ 11 Претензії

За винятком випадків, що стосуються споживачів, строк давності за усіма вимогами не перевищує одного року з моменту виникнення відповідної вимоги, у протилежному випадку право на пред'явлення такої вимоги вважатиметься таким, що сплинуло.


§ 12 Прикінцеві положення

1. Користувальницька угода, а також ця Угода та будь-які інші відносини між Шеффлер і Користувачем, що виникають з або у зв'язку з користуванням Порталом, регулюються матеріальним правом за місцем реєстрації Шеффлер. Застосування Конвенції Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (КМКПТ) цим виключається.

2. Суди за місцем реєстрації Шеффлер мають виключну підсудність відносно будь-яких суперечок, що виникають з або у зв'язку з Користувальницькою угодою і цією Угодою, а рівно і відносно використання Порталу, особливо в тих випадках, коли Користувач є підприємством торгівлі, юридичною особою публічного права або спеціальним публічним активом, або він не мешкає, або не має бізнесу в країні реєстрації Шеффлер.

Умови участі у Бонусній програмі REPXPERT порталу Шеффлер

Наведені далі умови участі Шеффлер Аутомотів Афтермаркет ГмбХ і Ко.КГ, Пауль-Ерліх-Штр. 21, D-63225 Ланген (далі «Шеффлер») регулюють правовідносини між Шеффлер і фізичними і юридичними особами, а також партнерськими фірмами у зв'язку з участю Користувачів у бонусній програм і (далі «Умови участі»), пропонованій Шеффлер в мережі Інтернет за адресою www.repxpert.ua (далі «Портал»), на необов'язковій основі з можливістю її зміни і без права пред'явлення будь-яких претензій з боку Користувача (далі «Бонусна програма»). Умови участі застосовуються, зокрема, до придбання і погашення бонусних балів, а також до загальних процесів і порядку дій у рамках Бонусної програми на Порталі. Умови участі доступні для ознайомлення на Порталі.

Особливі правила можуть також застосовуватися на основі додаткових умов, таких як, зокрема, ті, на яких ґрунтуються замовлення і/або вимога бонусних винагород (наприклад, особливі умови використання для пошуку контенту).
Шеффлер залишає за собою право змінити або повністю припинити Бонусну програму у будь-який час.


А. Участь

1. Право на участь у Бонусній програмі Порталу надається виключно зареєстрованим автосервісам відповідно до § 2 п. 1 загальних умов Угоди; у Бонусній програмі не дозволено брати участь відповідно до § 2 п. 1 загальних умов Угоди дистриб'юторам запчастин, освітнім установам, а також співробітникам будь-яких Партнерів Порталу.

Шеффлер залишає за собою право у будь-який час протягом і після реєстрації відповідного автосервісу вимагати надання належних доказів на підтвердження будь-якої наданої інформації, зокрема, наприклад, підтвердження повноважень фізичної особи, що діє в якості представника у рамках здійснюваної угоди, або підтвердження повноважень незалежного або залежного представника у рамках здійснюваної угоди, а також реєстрації такої угоди. Якщо запитані докази не надані або є сумніви в достовірності наданої автосервісом інформації, Шеффлер має право відмінити реєстрацію. Як наслідок, Бонусна програма вважатиметься припиненою, див. Глави E і F справжніх Умов участі.

2. Участь у Бонусній програмі розпочинається з моменту реєстрації Користувача у відповідній типовій групі для автосервісів у так званій Реєстраційній частині Порталу (див. § 1 п. 2 загальних умов використання Порталу).
Після реєстрації для використання Реєстраційної частини Порталу для Користувача буде створений відповідний бонусний рахунок у рамках Бонусної програми. Усі бонусні бали, отримані і зареєстровані Користувачем у рамках Бонусної програми, будуть зараховані на цей бонусний рахунок.

3. Бонусна програма і бонусний рахунок стануть доступні Користувачеві після реєстрації на Порталі.
Користувач зобов'язується зберігати пароль в таємниці від будь-якої третьої сторони відповідно до § 2 п. 6 загальних умов на використання Порталу. Якщо з будь-якої причини в межах зони відповідальності Користувача пароль стає відомий третій стороні, Користувач повинен невідкладно змінити пароль і негайно повідомити про це Шеффлер електронною поштою.

B. Бонусні бали

1. Основні положення
Арифметичною основою Бонусної програми є бонусні бали, що зараховуються на бонусний рахунок Користувача. Ці бонусні бали можуть бути використані тільки в тих цілях, які вказані в цих Умовах участі. Бонусні бали, отримані у рамках інших бонусних програм або аналогічних програм, не можуть бути використані у рамках цієї Бонусної програми або конвертовані у бонусні бали відповідно до Умов участі. Бонусні бали не підлягають передачі (іншим Користувачам або третім особам) і не можуть бути обмінені на грошові кошти.
Користувач може у будь-який час перевірити стан свого бонусного рахунка в профілі користувача в Реєстраційній частині Порталу.

2. Накопичення бонусних балів
Користувач може накопичувати бонусні бали двома різними способами:(а) шляхом погашення бонусних купонів або (б) шляхом купівлі бонусних балів (за наявності такої можливості).

a. Реєстрація бонусних купонів
Шеффлер і його партнери по Порталу можуть на власний розсуд прикріплювати бонусні купони в цифровому або аналоговому вигляді до конкретних товарів. Кожен бонусний купон має певний номер, при цьому кожен такий номер купона є унікальним.
Кожен купон відповідає певній кількості бонусних балів, пов'язаних з ціною товару, які визначаються Шеффлер або відповідним партнером Порталу на власний розсуд.
Шляхом запису коду бонусного купона в полі «Погашення бонусного купона» на Порталі («Бонусні бали») відповідна бонусу кількість балів буде зарахована на бонусний рахунок Користувача.
Код купона може бути зареєстрований тільки тим автосервісом, який купував товари.
На кожному бонусному купоні вказана дата, до якої бонусний купон має бути зареєстрований через Портал. Якщо бали не будуть погашені до вказаної дати, вони анулюються для цього бонусного купона на дату, вказану на цьому бонусному купоні, без права заміни.

b. Купівля бонусних балів
Користувачі можуть придбавати бонусні бали, якщо такі пропонуються, у рамках Бонусної програми через Портал шляхом оплати грошовими коштами. Бонусні бали можуть бути придбані Користувачами тільки в кількості, вказаній на Порталі. Ціни на бонусні бали, вказані на Порталі, є цінами нетто; будь-які додаткові податки також мають бути сплачені Користувачем. Після вибору бажаної кількості бонусних балів замовлення підсумовується, і у Користувача є можливість або підтвердити суму, або виправити деталі замовлення перед підтвердженням (кнопка «виправити»). Після успішного придбання бонусних балів купівля буде одразу підтверджена в режимі онлайн, і Користувач отримає рахунок-фактуру на підтвердження придбаних бонусних балів, таким чином рахунок-фактура може бути отримана завчасно в електронній формі.
Плата за придбані бонусні бали здійснюється одним із способів, що пропонуються Шеффлер і визначаються виключно на розсуд Шеффлер.

Користувач повинен переконатися, що на його рахунку достатньо коштів. У разі якщо банк Користувача відхиляє безакцептне списання, Користувач повинен відшкодувати Шеффлер будь-які виникаючі збитки і витрати, за винятком випадків, коли Користувач не несе відповідальності за подібне відхилення безакцептного списання. У разі оплати кредитною або дебетовою картою також слід враховувати таке:
У випадках коли оплата здійснюється за допомогою кредитної або дебетової карти, сума з карти буде списана одразу після оплати. Якщо використовувана карта недійсна, транзакція буде припинена і відповідні бонусні бали будуть видалені з бонусного рахунка Користувача. Якщо дані користувача, необхідні для транзакції, є неповними або неправильними, транзакція буде аналогічним чином припинена, і з карти не буде списана оплата.
Будь-яка купівля бонусних балів за допомогою кредитної або дебетової карти повинна здійснюватися з використанням поля введення, в якому вимагається, зокрема, вказати вибрану кількість бонусних балів. Дані, що відносяться до оплати, запитуються безпосередньо Гейдельбергер Пеймент ГмбХ, Вангероштрассе 18, 69115 Гейдельберг(далі «Гейдельпей»). Шеффлер не отримує такі дані на постійній основі. Списання коштів з кредитної або дебетової карти здійснюється: Хюллеманн і Штраус Онлайнсервісес Лімітед, 1 Пляс дю Марше, L-6755 Гревенмахер, Люксембург В 144133 (Huellemann & Strauss Onlineservices S. à r. l., 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher, R. C. S. Luxembourg B 144133), info@hso-services.com, Керуючий директор (Керуючий): Дипломований економіст Мірко Хюллеманн, Хейко Штраус. Здійснюючи онлайн-купівлю бонусних балів, Користувач дозволяє Хюллеманн і Штраус Онлайнсервісес Лімітед (Huellemann & Strauss Onlineserveces S.à.r.l.) списувати з вказаної Користувачем кредитної або дебетової карти кошти за купівлю згаданих балів.

3. Погашення бонусних балів
Кожен автосервіс може погасити свої бонусні бали таким чином. Попередні умови для отримання будь-якої винагороди полягають в тому, що відповідний бонусний рахунок автосервісу має необхідний кредитний баланс, що відповідає вартості вибраної бонусної винагороди, і що винагорода доступна.
Автосервіс може вибрати одну з наведених далі можливостей, при цьому Шеффлер залишає за собою право змінити запропоновані винагороди:

a.    Контент, що потребує наявність бонусних балів
Автосервіс може використовувати бонусні бали для отримання будь-якого контенту, що потребує бонусних балів, через Портал відповідно до § 2 п. 3 загальних умов використання Порталу, зокрема пропозиції TecAlliance, яка надається у рамках Бонусної програми.
Кількість бонусних балів, необхідна для отримання контенту, який потребує бонусних балів, відображатиметься разом з відповідним контентом, пропонованим на Порталі. Бонусні бали, необхідні для конкретної позиції контенту, який потребує бонусних балів, будуть списані з бонусного рахунка автосервісу на основі разових заявок на такий контент(«плата за клик»).

На додаток до цих Умов участі можуть також застосовуватися додаткові умови для використання контенту, що потребує бонусних балів, якщо і в тій мірі, в якій такі умови викладені на Порталі в якості підстави для отримання контенту, який потребує бонусних балів.

b. Бонусний магазин
Автосервіс може обміняти бонусні бали зі свого бонусного рахунка на таку винагороду, як навчання, товари або послуги, у рамках бонусних магазинів на Порталі, в тій мірі, в якій вони доступні. Кожна винагорода у формі товарів або послуг оцінюватиметься у бонусних балах.


На додаток до цих Умов участі можуть також застосовуватися додаткові умови до отримання таких винагород, як товари і послуги, якщо і за умови, що такі умови викладені на Порталі в якості підстави для отримання таких винагород.

c. Інші винагороди
Інші винагороди, а також пов'язані з ними умови і можливості для їх отримання будуть детально описані на Порталі у міру їх появи.

4. Умови для отримання винагороди
Якщо будь-які винагороди надаються відповідно до особливих умов або такі умови діють на момент оформлення замовлення на Порталі, у разі будь-якого конфлікту такі особливі умови мають переважну силу по відношенню до цих Умов участі.


C. Порушення умов участі/неправомірне використання

1. По відношенню до будь-якої третьої сторони бонусні бали не можуть бути продані, обмінені, виставлені на аукціон або іншим чином передані, якщо це прямо не дозволено Шеффлер. Аналогічним чином будь-яка діяльність або посередництво у сфері купівлі або продажу бонусних балів або несанкціоноване отримання винагород не допускаються.

2. У випадку, передбаченому п. C1, або у разі будь-якого порушення цих Умов участі, а також у разі будь-якого неправомірного використання бонусних балів, за які несе відповідальність автосервіс, Шеффлер залишає за собою право (i) вимагати повернення будь-яких замовлених і доставлених винагород, (ii) вимагати грошової компенсації, якщо випадок неправомірного використання пов'язаний з отриманням контенту, який потребує бонусних балів, який, якщо це відноситься до пропозиції TecAlliance GmbH, відповідатиме застосовному прейскуранту TecAlliance, а також(iii) відмовити у визнанні будь-яких вимог у виплаті винагороди.

3. Будь-які додаткові права або засоби правового захисту у відносинах з автосервісом, у тому числі пов'язані з відшкодуванням збитку, залишаються в силі і не зачіпаються цими Умовами участі.

D. Закінчення дії бонусних балів

1. Бонусні бали, зараховані на бонусний рахунок автосервісу, перестають діяти без компенсації, якщо на бонусному рахунку автосервісу впродовж одного року не було транзакцій, тобто жоден Бонусний купон не був зареєстрований і/або не були затребувані бонусні винагороди.

2. За шість тижнів і за один тиждень до закінчення терміну дії бонусних балів Шеффлер окремо повідомляє Користувача електронною поштою про близьке закінчення терміну дії бонусних балів, без будь-якої компенсації.

E. Закінчення участі, блокування, виключення з участі

Участь автосервісу у Бонусній програмі закінчується відповідно до користувальницьких відносин між Шеффлер і автосервісом у рамках використання Реєстраційної частини Порталу. Крім того, застосовуються положення, викладені в § 4 загальних умов Угоди.

F. Дійсність бонусних балів у разі припинення дії Угоди

1. У разі належного повідомлення з боку автосервісу про припинення користувальницьких відносин між автосервісом і Шеффлер у рамках так званої Реєстраційної частини Порталу, будь-які бонусні бали, що все ще знаходяться на бонусному рахунку автосервісу на момент набрання чинності положенням про припинення відносин, більше не підлягають погашенню і анулюються, якщо тільки вони не були анульовані раніше відповідно до цих Умов участі (див. п. D цих Умов участі). 

2. У разі будь-якого повідомлення Шеффлер про припинення користувальницьких відносин між автосервісом і Шеффлер у рамках так званої Реєстраційної частини Порталу, підлягає застосуванню п.  F пропозиції 1 цих Умов участі при дотриманні таких положень: будь-які бонусні бали, що все ще знаходяться на бонусному рахунку на момент припинення відносин, можуть використовуватися автосервісом впродовж тримісячного пільгового періоду(«пільговий період») з моменту набрання чинності положенням про припинення відносин. Пільговий період закінчується до спливання трьох місяців, якщо автосервіс погашає усі свої бонусні бали до закінчення цього періоду або якщо до спливання пільгового періоду автосервіс запитав видалення даних, необхідних для будь-якого способу погашення бонусних балів.

3. У разі будь-якого обґрунтованого позачергового припинення відносин за ініціативою Шеффлер будь-яка решта бонусних балів на бонусному рахунку з дати припинення відносин втрачає силу без компенсації після того, як автосервіс отримає повідомлення про припинення відносин. Для припинення відносин має бути вагома причина, особливо у разі істотного порушення автосервісом Умов участі.

G. Відповідальність

1. Оскільки будь-яка інформація, програмне забезпечення або документація надаються безкоштовно або в обмін на погашення бонусних балів, виключається будь-яка відповідальність за будь-який дефект або недоліки правового титулу відносно будь-якої інформації, програмного забезпечення або документації, пов'язані з повнотою, правильністю, відсутністю дефектів або відсутністю прав інтелектуальної власності третіх осіб і/або придатністю для використання, за винятком випадків грубої необережності, умисних дій або обману.

2. Інформація на Порталі може містити специфікації або загальні описи технічних можливостей товарів, які можуть відрізнятися в окремих випадках (наприклад, через зміни в товарі). Тому в конкретних випадках необхідні характеристики товарів мають бути погоджені на момент купівлі.

3. Відповідальність Шеффлер за будь-які дефекти або недоліки правового титулу повинна відповідати положенням пунктів G 1. і G 2. цих Умов. Крім того, відповідно до цих Умов будь-яка відповідальність Шеффлер виключається, якщо така відповідальність не є обов'язковою, як у випадку із Законом про відповідальність за якість продукції, умисними діями, грубою необережністю або настає в результаті завдання шкоди життю або здоров'ю з причин, пов'язаних з явно вираженими дефектами гарантії якості, введенням в оману при приховуванні дефекту або порушенням істотної договірної умови. Проте будь-які збитки за порушення істотних умов в результаті звичайної необережності мають бути обмежені типовим прогнозованим збитком у результаті порушення договору.

4. Шеффлер прагне забезпечити захист Порталу від вірусів, але вона не може надати жодних гарантій того, що Портал не містить вірусів. Перед завантаженням будь-якої інформації, програмного забезпечення або документації Користувач повинен переконатися, що для забезпечення власного захисту, а також для запобігання потраплянню вірусів на Портал використовуються належні заходи безпеки і антивірусні програми.

5. Вищезгадані положення не є підставою для перерозподілу тягаря доведення.

6. Оскільки вищезгадані положення передбачають виключення відповідальності Шеффлер, такі самі положення застосовуються відносно його структурних підрозділів, а також працівників, представників, субпідрядників і агентів Шеффлер.

7. Користувач несе відповідальність за вирішення податкових питань, пов'язаних з бонусними балами. Шеффлер не відшкодовує будь-яких мит або податків відповідно до цих Умов участі.

H. Безпека даних

Персональні дані Користувача, які запитуються, визначаються або отримуються у зв'язку із застосуванням і реалізацією Бонусної програми, обробляються Шеффлер відповідно до застосовних законів і положень про безпеку даних, копії яких можна побачити на веб-сторінці REPXPERT.

I. Поправки до цих Умов участі

1. Шеффлер залишає за собою право вносити зміни до цих Умов участі у будь-який час згідно із цим розділом I без необхідності пояснення причин таких змін.

2. Змінені Умови участі мають бути направлені в автосервіс електронною поштою не пізніше ніж за два тижні до набрання ними чинності. Якщо автосервіс не заперечує проти нових Умов участі у письмовій формі або  електронною поштою впродовж двох тижнів з моменту отримання нових Умов участі, змінені Умови участі вважаються прийнятими. Шеффлер повинна прямо вказати автосервісу в електронному листі, що містить змінені умови, остаточні терміни дії і їх значення.
Якщо автосервіс заперечує проти змінених Умов участі, подальша його участь у Бонусній програмі стає неможливою. Користувальницькі відносини у рамках Бонусної програми припиняються з урахуванням положень розділу F (Дійсність бонусних балів у разі припинення дії Користувальницької угоди).

J. Прикінцеві положення

1. Ці Умови участі, а також будь-які інші відносини між Шеффлер і автосервісом, що виникають у рамках здійснення і реалізації Бонусної програми або у зв'язку з нею, регулюються матеріальним правом за місцем реєстрації Шеффлер. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів(КМКПТ) цим виключається (із застосування до відносин сторін у рамках Умов участі – прим. ред.).

2. Суди за місцем реєстрації Шеффлер мають виключну підсудність відносно будь-яких суперечок, що виникають з або у зв'язку з Бонусною програмою, її застосуванням або виконанням.